Contact

Bestuur Stichting Jin Jung Kwan Hapkido Nederland
Stichting Hapkido Jin Jung Kwan Nederland
Per adres: Renatusstraat 9, 6444 XE Brunssum

Voorzitter 
Dhr. Tom Jansen
GSM 0031-6-3455045
twd.jansen@gmail.com

Secretaris
Dhr. Chris Theunissen
GSM 0031-6-22437210
fam.theunissen@ziggo.nl

Penningmeester
Dhr. Fernandus van der Sluijs
GSM 0031-6-52351115
fmajvandersluijs@tele2.nl

Bestuurslid en verantwoordelijke technische zaken Nederland
Dhr. Henny Beurskens
GSM 0031-6-53831575
henny.beurskens@hotmail.com

Bestuurslid en verantwoordelijke website en andere media
Dhr. Edmond Dreessen
GSM 0031-6-22789593
edmonddreessen@tele2.nl

Bestuurslid en ondersteuning
Mevr. Neven Alnadeem
GSM 0031-6-87878667
nevenalnadeem@gmail.com